Flying Innovators in het kort

Met onze Facebook Applicatie, Flying Innovators, hebben we een ontwikkelingsleertool ontwikkeld voor uw HR-afdeling om nieuw en duurzaam toptalent aan te trekken. De focus van deze ontwikkelingsleertool ligt op de CSR-doelen van uw organisatie.

Hiervoor maakt Flying Innovators een koppeling met de CSR-doelen van uw organisatie, de social challenges van de bottom billion, geformuleerd als de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties en uw bedrijfsportfolio. Waarmee we deze social challenges van de bottom billion kunnen adresseren en reduceren.

Dit doen we samen met studenten en pas afgestudeerden. Waarmee we vervolgens via deze Facebook App, zogenoemde Creating Shared Value (CSV)-voorstellen gaan schrijven. Deze voorstellen kunnen met uw instemming worden geïmplementeerd en worden getest, in samenwerking met de betrokken studenten , op één van onze vele NGO-projecten in emerging countries.

Hiermee kunt uw onderneming met haar innovatieve goederen en/of diensten de social challenges van de bottom billion aanpakken en tegelijkertijd kan uw onderneming nieuwe economische voordelen genereren.

Deze nieuwe manier van economisch succes voor uw onderneming, waar door de innovatieve goederen en diensten van uw bedrijf de social challenges van de bottom billion mee worden geadresseerd, wordt ook wel Shared Value genoemd en is gebaseerd op de CSV (Creating Shared Value) theorie van de Harvard Business School professor Michael E. Porter.

We zorgen er derhalve voor dat er een directe link is tussen de CSR-activiteiten van uw organisatie en haar kernactiviteiten. Waardoor millenials een goede match ervaren tussen hun eigen waarden en uw organisatiewaarden. Omdat zij zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij een organisatie als de uwe, die het toevoegen van maatschappelijke en ecologische waarde voor de bottom billion, hoog in het vaandel heeft staan.

Wat kan Flying Innovators (FI) voor uw organisatie betekenen

 • Aantrekken van nieuw en duurzaam toptalent
 • Betere match tussen de eigen waarden van de millenials en genaration Y met uw organisatiewaarden
 • Meer bekendheid genereren van de CSR-initiatieven van uw organisatie onder de millenials en genaration Y (Employer Branding)
 • Meer bekendheid genereren over uw bedrijfsportfolio, hoe deze producten en diensten van uw organisatie worden ingezet om de social challenges van de bottom billion te adresseren en te reduceren (Employer Branding)
 • Helpen bij de transitie van CSR naar CSV

Want door het ontwikkelen van CSV-voorstellen en indien gewenst het implementeren daarvan op één van onze vele NGO-projecten in emerging countries met de toptalenten of door uw organisatie intern met de toptalenten, adresseren we  de social challenges, die voortvloeien uit uw huidige CSR-beleid met het bedrijfsportfolio van uw onderneming ten gunste van de bottom billion;

 • een directe link tussen het besteden van uw CSR-budget en de kernactiviteiten van uw organisatie;

Omdat de nieuwe dienst die we met ons CSV-voorstel bedenken, wordt gekoppeld aan uw huidige goederen of diensten uit uw bedrijfsportfolio, welke leidt tot nieuwe, toekomstige

economische voordelen;

 • brengen van de focus van uw innovatie afdeling op social challenges van de bottom billion

Hierdoor kan uw organisatie duurzame bedrijfsactiviteiten ontwikkelen die gericht zijn op economische voordelen voor de langere termijn.

 • besparing op de research & developmentkosten bij de implementatie en het testen van het CSV-voorstel op een NGO-project in een emerging country

Door de inzet van de student(en) bij de implementatie van het CSV-voorstel op het betreffende NGO-project kan aanzienlijk worden bespaard op uw research en developmentkosten. Omdat de nieuwe dienst die we met ons CSV-voorstel bedenken, welke wordt gekoppeld aan uw huidige goederen of diensten, op het NGO-project wordt getest en doorontwikkeld. Uw organisatie hoeft derhalve geen gebruik te maken van de werknemers binnen uw afdeling, die aanzienlijk hogere loonkosten hebben dan de betrokken student(en).

Hoe werkt het?

 • Door het onderstaande formulier in te vullen, laat u ons weten welke social challenges, in de vorm van Millenium Development Goals, op grond van uw huidige CSR-beleid van belang zijn;
 • Vervolgens laat u ons via hetzelfde formulier weten voor welke producten en/of diensten binnen uw portfolio u wilt dat wij onderzoeken of er shared value mogelijkheden zijn;
 • Daaropvolgend zullen we eenmalig en vrijblijvend bij uw onderneming langskomen om de social challenges in relatie tot de Shared Value mogelijkheden voor uw portfolio te bespreken en zullen we verder uitwijden over onze werkwijze
 • Indien we een GO-hebben van uw onderneming, dan zullen wij, als Flying Innovators, een CSV-voorstel maken voor uw onderneming. Die we via onze App open stellen voor studenten en pas afgestudeerden om deze te ondersteunen of om deze studenten en pas afgestudeerden alle tools te geven om zelf een CSV-voorstel te schrijven, welke voldoet aan uw criteria.
 • Vervolgens komen we bij u op kantoor langs om de beste CSV-voorstellen te bespreken en kunt u aangeven of u deze voorstellen intern met de betreffende studenten wilt uitvoeren of ervoor kiest om dit samen met ons te doen en daarmee de implementatie fase in gaat. 

Voorbeeldcasus wat wij voor u kunnen betekenen?

Stel u het volgende voor: bedrijf X is actief in de healthcare sector en verkoopt verscheidene producten wereldwijd. Bedrijf X heeft haar nieuwste product zojuist op de Nederlandse markt geïntroduceerd en Nederland heeft daarmee een primeur.

Dit product van bedrijf X is een tablet met een echosysteem, waardoor deze tablet echografische foto’s kan maken. Door de combinatie van draagbaarheid, kwaliteit en eenvoud in de bediening, is het een systeem dat door artsen makkelijk in de praktijk en op locatie kan worden ingezet.

Door deze tablet wordt de afdeling radiologie in Nederlandse ziekenhuizen ontlast. Omdat de huisarts nu ook bij huisbezoek echografische foto’s kan maken en de patiënt niet meer naar het ziekenhuis hoeft te gaan voor deze echografische foto’s.

Eén van de kernpunten binnen het CSR-beleid van bedrijf X is: het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in emerging countries door producten en programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op de gezondheidskundige behandeling van de mens.

Stel vervolgens voor dat artsen op healthcareprojecten in emerging countries gemiddeld één dag in de week kwijt zijn met het bezoeken van dorpjes om zodoende mensen die mogelijk een arts nodig hebben, proberen over te halen om hun healthcare project te bezoeken voor de benodigde medische zorg.

Flying Innovators zou voor bedrijf X een nieuwe dienst kunnen gaan bedenken, die kan worden gekoppeld aan de echografische tablet. Deze nieuwe dienst zou dan een training kunnen omvatten, die wordt gegeven aan bepaalde personen binnen de lokale bevolking rondom een dergelijk healthcare project om echografische foto’s te maken van vrouwen die zwanger zijn.

Door deze nieuwe dienst hoeven artsen niet meer wekelijks op outreach te gaan bij de nabijgelegen dorpjes en kunnen ze meer taken verrichten op het healthcare project zelf. Daarnaast wordt de drempel voor zwangere vrouwen verlaagt om bij het betrefffende healthcare project langs te gaan en kan er door de cloudfunctie van de tablet een elektronisch patiëntendossiers worden aangehouden.

Flying Innovators ontwikkelt voor uw organisatie dan een CSV-voorstel dat kan worden ondersteund door studenten of waarbij zij zelf met een ander alternatief komen. Vervolgens kunt uw bedrijf of het CSV-voorstel afnemen, of het CSV-voorstel met de student afnemen en dit intern implementeren of het CSV voorstel afnemen met de student en dit implementeren met Flying Innovators op één van onze vele NGO-projecten in een emerging country, die bijvoorbeeld overeenkomt met de strategie van uw organisatie.

Flying Innovators maakt dus een koppeling met de CSR-doelen van uw organisatie, de social challenges van de bottom billion en uw bedrijfsportfolio, waarmee we deze social challenges van de bottom billion met deze nieuwe dienst adresseren en reduceren. Waardoor bedrijf X in de toekomst, als zij internationaal gaat met de tablet, deze nieuwe dienst kan mee verkopen aan NGO’s die met eenzelfde problemen kampen als de NGO in dit voorbeeld. En dat zijn er aanzienlijk veel.

Aanmelding voor bedrijven via onze Facebook App