intro

In samenwerking met studenten en pas afgestudeerden willen we de social challenges van de bottom billion, geformuleerd als de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties, op uw NGO-project adresseren en reduceren met innovatieve goederen en diensten van bedrijven.

Dit doen we samen met studenten, waar we via deze Facebook App voorstellen mee schrijven ten aanzien van de goederen en diensten, waar bedrijven de social challenges van de bottom billion mee aanpakken en tegelijkertijd waar deze bedrijven economische voordelen mee genereren. 

Deze nieuwe manier van economisch succes voor ondernemingen, waarmee door de innovatieve goederen en diensten van deze bedrijven de social challenges van de bottom billion worden geadresseerd en gereduceerd, wordt ook wel Shared Value genoemd en is gebaseerd op de CSV (Creating Shared Value) theorie van de Harvard Business School professor, Michael E. Porter. 

De voordelen voor u als NGO zijn:

 • dat wanneer een bedrijf kiest om het CSV-voorstel te implementeren op uw NGO-project in een emerging country door studenten, uw NGO-project marketing exposure krijgt voor haar activiteiten. Omdat de studenten verplicht worden een videodagboek bij te houden via hun eigen Facebook en via onze Facebook Applicatie;
 • dat bedrijven investeren in uw NGO-project door gratis hun innovatieve goederen en diensten beschikbaar te maken voor uw project;
 • dat bedrijven de mogelijkheid hebben om, al dan niet gedeeltelijk, uw project te financieren. Waardoor uw organisatie minder afhankelijk wordt van donaties met een kortdurend karakter en meer geldstromen naar zich toe trekt met een langdurig karakter. Waardoor uw organisatie haar missie sneller kan opschalen en daardoor meer maatschappelijke en ecologische problemen in de toekomst kan oplossen;
 • alle kosten verbonden aan het ontvangst van de studenten en het Flying Innovators team gedurende het NGO-project, aan uw organisatie worden vergoed;
 • dit alles doen we voor uw organisatie helemaal voor niets.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • uw organisatie moet NGO-projecten hebben in emerging countries, waarvan haar activiteiten de volgende social challenges* van de bottom billion, geformuleerd als de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties, aanpakt:
 • Het uitbannen van extreme armoede en honger
 • Het bereiken van een universele basiseducatie
 • Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen
 • Het verminderen van kindersterfte
 • Het verbeteren van gezondheid van moeders
 • Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten
 • De bescherming van een duurzaam leefmilieu
 • Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.
 • dat het betreffende NGO-project, waarin bedrijven in natura dan wel in geld investeren, over degelijke accommodatie voor de deelnemende studenten beschikt, waar zij kunnen uitrusten en overnachten gedurende het project;
 • dat het betreffende NGO-project, waarin bedrijven in natura dan wel in geld investeren, degelijke en voldoende hygiënische faciliteiten beschikt voor de deelnemende studenten gedurende het project;
 • dat de werknemers op het NGO-project open staan voor vragen om dit project goed ten uitvoer te brengen;
 • dat de deelnemende studenten kunnen worden ontvangen op het betreffende NGO-project voor een periode van 2-3 maanden.

 Aanmeldingsformulier van uw NGO-projecten