Over Ons


missie

Making a difference by bringing together the supply of the businesses with the demand of the bottom billion to create shared value

Flying Innovators verbetert de levenskwaliteit van de bottom billion door innovatieve goederen en diensten van s’werelds beste bedrijven in nauwe samenwerking met talentvolle studenten in te zetten om de social challenges van de bottom billion, geformuleerd als de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties,  te adresseren en te reduceren. Waardoor deze bedrijven nieuwe manieren vinden voor economisch succes, studenten hun talenten verder kunnen ontplooien en NGO’s hun missies kunnen opschalen en daarmee de gecreëerde shared value de grootst mogelijke impact heeft voor de bottom billion. 

visie

In 2025 Flying Innovators will be the missing link between businesses and NGOs, because shared value will be vertically be integrated in companies their businessmodels to solve the social challenges of the bottom billion to make more profits.

Flying Innovators streeft met haar Facebook applicatie ernaar om de missing link te vormen tussen het bedrijfsleven en de NGO’s. Ons doel is dat in 2025 ons platform als verlengstuk zal dienen van de Millenium Development Declaration van de Verenigde Naties. Waardoor we de millenium development goals hebben behaald door de resources van s’werelds beste bedrijven en de kennis van talentvolle studenten van waar dan ook ter wereld hebben ingezet om de problemen van de bottom billion te adresseren en te reduceren. Doordat in 2025 shared value door deze bedrijven verticaal is geintegreerd binnen hun businessmodel. In 2025 geloven we dat bedrijven deze sociale challenges niet meer zien als een bedreiging voor hun winsten, maar juist als kansen om hun winsten te verbeteren.  

Wie we zijn

Mensen die blijk geven van integriteit, teamgeest, creativiteit en begaan zijn met de wereld om ons heen. Mensen met energie, enthousiasme en de bereidheid om het voortouw te nemen. Mensen die bouwen aan relaties op basis van de juiste keuzes die worden geleid vanuit de gedachte om de wereld beter te maken, ten alle tijden, zowel in de werksfeer als in onze privésfeer. Onze waarden bepalen wie we zijn. Samen vormen zij de principiële grondslag van onze jonge en wereldwijd georiënteerde organisatie. Zij geven richting aan ons doen en laten. Zij hebben invloed op hoe we met elkaar samenwerken, hoe we onze cliënten van dienst zijn en wat we willen betekenen voor diegenen die onze hulp het hardst nodig hebben. De keuzes en beslissingen van een ieder van ons hebben rechtstreeks gevolgen voor de manier waarop we elkaar ervaren. Hoe we opkomen voor onze belangrijkste stakeholder, de bottom billion en waarop onze cliënten, NGO’s en de maatschappij ons ervaren. Onze waarden geven ons het vertrouwen dat we bij het nemen van die beslissingen uitgaan van dezelfde beginselen.

Onze partners

In samenwerking met Doingoood en AIESEC beschikken we over duizenden projecten verspreid over 125 landen in de wereld om voor bedrijven Shared Value te creëren.

klik hier om naar de Facebook te gaan